شما ميتوانيد کد قالب وبلاگ هاي ديگر را در اينجا کپي کنيد و با زدن کليد ترجمه قالب اون رو تبديل به قالب جديد نیکابلاگ نماييد وبا کپي کردن کد ترجمه شده وقرار دادن درقسمت ويرايش قالب مديريت وبلاگ خودتون قالب وبلاگي رو که دوست داريد نصب کنيد
 

              

 

مبدل | مترجم قالب بلاگفا به نیکابلاگ
کد قالب بلاگفا
کد ترجمه شده نیکابلاگ